You are attempting to visit www.juul.co.il which is a commercial site intended for individuals within Israel. Accordingly, your personal information will be collected in Israel and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consentI Understand
שירות לקוחות
אנחנו פה בשבילכם

צוות התמיכה זמין בשעות 18:00-9:00
ביום ראשון עד חמישי
התקשרו או שלחו לנו דוא"ל בכל עת לתמיכה

Email: support@juul.co.il
Phone: 1-809-460-057

אחריות מוגבלת של JUUL לשנה אחת - ישראל

כמה זמן האחריות בתוקף?

מעבר לאפשרות ההחזרה הזמינה ללקוחות בכפוף לחוק הרלוונטי, JUUL מספקת אחריות מוגבלת לשנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית של הרוכש המקורי.

מה מכסה האחריות?

JUUL Labs - מעניקה אחריות ל-JUUL רק כנגד פגמים בחומרים ובהרכבה בשימוש רגיל, למשך שנה אחת מתאריך הרכישה הקמעונאית ממוכר מורשה של JUUL, על ידי הרוכש. לרשימה של מוכרים מורשים של JUUL ניתן לבקר בכתובת www.JUULvapor.co.il.

מה יעשו ב-JUUL Labs?

אם מתקבלת תביעה תקפה בכפוף לאחריות מוגבלת זו, במהלך תקופת האחריות של שנה אחת, מוכרים המשויכים ל-JUUL Labs, בהתאם לשיקול דעתה: (1) יתקנו את הפגם; או (2) יחליפו את המכשיר בחדש.

1. אובדן של מכשירים, קפסולות או אביזרים של JUUL.
2. קפסולות JUUL כשלעצמן אינן מכוסות במסגרת אחריות זו.
3. נזק כתוצאה מתאונה, שימוש לרעה, שימוש לקוי, הצפה, שריפה, רעידת אדמה או גורמים חיצוניים אחרים;
4. נזק שנגרם כתוצאה מחשיפה של המכשיר ללחות או מגע שלו עם לחות (למשל נוזלים, מים או גשם, לחות קיצונית באוויר, הזעה כבדה חריגה או סוג אחר של לחות), או תנאי טמפרטורה או סביבה קיצוניים (למשל חול, מזון, לכלוך או חומרים אחרים);
5. נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת המכשיר באופן שונה מהשימוש המותר או המיועד שתואר על ידי JUUL Labs במסמכי המכשיר;
6. המכשיר או חלק ממנו עברו שינוי כדי לשנות את התפקוד או היכולות;
7. נזק למכשיר (1) הקשור לאביזרים או חלקים נלווים שאינם מורשים או מומלצים על ידי JUUL Labs או (2) הקשור לאביזרים או חלקים נלווים המורשים או מומלצים על ידי JUUL Labs, כאשר אופן השימוש שונה מהאופן הרגיל או המומלץ.
8. נזק קוסמטי המתרחש כתוצאה מבלאי, כולל אך ללא הגבלה, שריטות, מכות ושברים בפלסטיק;
9. כל מכשיר שהמספר הסידורי שלו עבר טיפול כלשהו, נמחק, הוסתר או שאינו מקורי; וכן
10. התדרדרות נורמלית בביצועי הסוללות. נא ליצור קשר עם שירות הלקוחות של JUUL Labs למידע נוסף לגבי התדרדרות הסוללות. בנוסף, פתיחת המכשיר, פירוקו או התעסקות איתו באופן כלשהו יגרמו לביטול אחריות מוגבלת זו.

כיצד אוכל לקבל שירות?

1. לקבלת שירות במסגרת האחריות המוגבלת, על הרוכש המקורי:
2. לעיין באחריות המוגבלת של JUUL Labs לשנה אחת כדי לוודא שהמכשיר מכוסה במסגרת האחריות להלן.
3. יתכן שיהיה צורך להציג הוכחת רכישה לפני קבלת שירות במסגרת האחריות. חשוב לשמור על קבלת הרכישה או על הוכחה אחרת.
4. לנוחותך, מומלץ לרשום את תאריך הרכישה הקמעונאית ואת המספר הסידורי של המכשיר זמן קצר לאחר הרכישה, וטרם הגשת בקשה לתמיכה במסגרת האחריות, מכיוון שפרטים אלו דרושים על מנת לקבוע את תאריכי ההתחלה והסיום של האחריות המוגבלת.
5. אם לא נרשם תאריך רכישה, שאין באפשרותך לספק תיעוד של תאריך הרכישה ושתיעוד כזה לא זמין ל-JUUL Labs בעת בקשת השירות במסגרת האחריות, תאריך תחילת וסיום האחריות ייקבעו על פי תאריך הייצור של המכשיר, בהתאם למספר הסידורי של המכשיר.
6. על מנת להסדיר קבלת שירות במסגרת האחריות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות של JUUL ולשלוח בקשת תמיכה. חשוב לכלול בבקשה פרטים רבים ככל הניתן לגבי הבעיה בה נתקלת, על מנת להבטיח שירות מהיר. או; עליך להביא את המכשיר שלך אל המוכר ממנו רכשת אותו לתיקון או החלפה. המוכר ידרוש ממך להחזיר את המכשיר שלך.

חשוב לציין:
1. שירות הלקוחות של JUUL Labs עשוי לבקש פרטים נוספים לגבי המכשיר, כולל תמונות או סרטונים, ולנסות לפתור בעיות נפוצות לפני המלצה על פניה לשירות במסגרת האחריות.
2. יש להחזיר את כל המכשירים שהומלץ כי יקבלו שירות במסגרת האחריות אל מוכר של JUUL Labs לפני שניתן לספק מכשיר חלופי.
3. עלות משלוח המכשירים שאינם מכוסים במסגרת אחריות מוגבלת זו תהיה באחריותך, ו-JUUL Labs עשויה לבקש תשלום מראש של עלויות המשלוח לפני החזרת מכשירים אלו.
4. גילם של הרוכשים המחזירים מכשירים לתיקון או החלפה יאומת. JUUL Labs תכבד את האחריות המוגבלת רק עבור רוכשים בגיל החוקי לרכישת המכשיר.
5. בנוסף, אנו שומרים את הזכות לסרב לתביעה במסגרת האחריות, אם אנו מאמינים ויש לנו הוכחות סבירות לכך שמדובר בתביעת אחריות שקרית. במקרה שהמוכר מפסיק את תביעת האחריות שלך, האפשרות היחידה שיש לך היא ליצור קשר עם שירות הלקוחות של JUUL Labs ולבקש תמיכה.
6. JUUL Labs שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי אחריות מוגבלת זו.

האם אוכל להחזיר את המכשיר שלי ולקבל החזר?

החזרים זמינים רק בכפוף לתקנות החוק המקומי. בשל טבעם של מוצרי JUUL, אם האיטום המעיד על התעסקות במכשיר שבור, נגבה ממך 100% נזקים בשל הירידה בערך השוק. JUUL Labs לא תעניק החזרים עבור מכשירים שנרכשו דרך מוכר מורשה של JUUL; במקרה כזה, יש לקבל החזרים כלשהם מהמוכר המורשה ממנו רכשת את המכשיר, בכפוף למדיניות המוכר לגבי החזרים.

מהם הזכויות ותחומי האחריות של JUUL Labs ושלך?

1. בשום מקרה לא תהיה JUUL Labs אחראית לנזקים כספיים או הפסדים אחרים הנובעים מפגם או כשל במכשיר, כולל אך לא הגבלה, בשל כל אובדן שימוש או זמן או כל אי-נוחות או כל נזקים מקריים או תוצאתיים שאינם באשמת JUUL Labs.
2. ארצות או מחוזות מסוימים אינם מאפשרים הגבלה של משך האחריות המרומזת ו/או אינם מאפשרים החרגה או מגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים. לכן, ייתכן שהאמור לעיל לא תקף לגביך. אחריות מוגבלת זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות, ויתכן שיהיו לך זכויות אחרות המשתנות מארץ לארץ, וממחוז למחוז.
3. JUUL Labs לא אחראית ולא תהיה מחויבת לכל אחריות נוספת שמספקים המוכרים, והיא אינה מתירה לאף אדם אחר לבצע כל התחייבות או חבות או לשאת בכל התחייבות או חבות בקשר לאחד ממכשיריה.

זיוף

המלחמה נגד מכשירים שאינם מורשים או מזויפים היא מחויבות מתמשכת לאיכות ולשירות של JUUL Labs. JUUL Labs מייעצת ללקוחותיה להיזהר ברכישת מכשירים ממוכרים שאינם מורשים. JUUL Labs מעוניינת לסייע לקורבנות זיוף, אך איננו יכולים לפצות אותם על כסף שהוציאו על מוצרים מפרים או מזויפים או לסייע להם בפתרון סכסוכים. במקרה בו אנו מאמינים בתום לב שתביעות במסגרת האחריות הן תוצאה של מכשירים מזויפים, אנו עשויים לדחות את התביעה במסגרת האחריות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

14 בפברואר, 2018